Hufiec Szczecin Pogodno

adres: Dworcowa (ul.) 19/32
kod pocztowy: 70206
telefon: 914340213
poczta e-mail: szczecinpogodno@zhp.pl
strona WWW: szczecinpogodno.zhp.pl
Komendant: WÓJCIK JACEK

data wygenerownia danych: 2019-10-15 01:14:56