Hufiec Szczecin Dąbie

adres: Wzgórze (ul.) 1
kod pocztowy: 70778
telefon: 918523254, 504143165
poczta e-mail: szczecindabie@zhp.pl
strona WWW: szczecindabie.zhp.pl
Komendant: MISZCZAK ANNA

data wygenerownia danych: 2019-10-23 01:15:00