Hufiec Kołobrzeg

adres: Słowińców 1
kod pocztowy: 78-100
telefon: 943522114
poczta e-mail: kolobrzeg@zhp.pl
Komendant: DERLIKIEWICZ MILENA

data wygenerownia danych: 2019-10-23 01:15:00