Hufiec Poznań Jeżyce

adres: Widna (ul.) 3
kod pocztowy: 60655
telefon: 618233731
poczta e-mail: poznanjezyce@zhp.pl
strona WWW: poznanjezyce.zhp.pl
Komendant: LINDECKI LECH

data wygenerownia danych: 2019-10-15 01:14:56