Hufiec Kijewo Królewskie

kod pocztowy: 86253
poczta e-mail: kijewokrolewskie@zhp.pl
Komendant: GULCZYŃSKI JAN

data wygenerownia danych: 2019-01-16 01:14:43