»   Chorągiew Krakowska

Hufiec Ziemi Wadowickiej

adres: Teatralna (ul.) 2
kod pocztowy: 34100
telefon: 338234069, 606666653
poczta e-mail: wadowice@zhp.pl
strona WWW: wadowice.zhp.pl
Komendant: HOMEL MARCIN

data wygenerownia danych: 2019-10-15 01:14:56