»   Chorągiew Gdańska

Hufiec Sopot

kod pocztowy: 81854
telefon: 585510036
poczta e-mail: sopot@zhp.pl
strona WWW: sopot.zhp.pl
Komendant: STAROSTKA JAKUB

data wygenerownia danych: 2019-01-20 01:14:57